Bilim

Nükleer Santraller Kirliliğe Neden Olur mu?

Nükleer enerji, enerjinin en verimli ve temiz biçimlerinden biridir. Diğer enerji kaynaklarına kıyasla çok daha az miktarda karbondioksit salmaktadır. Nükleer santral, suyun buhar üretmek için ısıtıldığı bir termik santraldir. Bir nükleer santral, türbin binası, basınçlı reaksiyon odası, soğutma odası vb. içeren farklı binalardan oluşur.

Türbin binası, elektrik enerjisi üretimi için gerekli olan jeneratörün yanı sıra birçok türbinden oluşmaktadır. Nükleer reaktör, betonarme yapılmış muhafaza binasındadır. Muhafaza binasında kullanılan betonarme, radyasyonun sızmasını engelleyen 1 metre kalınlığındadır. Nükleer santralde sıcak suyun soğutulduğu ve muhafaza binasına geri gönderildiği bir soğutma kulesi bulunmaktadır.

Üretilen buhar, elektrik enerjisi üretmek için bir türbini döndürmek için kullanılır. Isı, atomların termal enerjiyi serbest bırakmak için ayrıldığı nükleer fisyon tarafından üretilir. Bu reaksiyon, basınçlı bir reaktör kabında gerçekleşir. Basınçlı reaktör kabı, yüzlerce yakıt grubunu barındırıyor.

Tek bir yakıt grubu, birçok yakıt çubuğundan oluşur. Nükleer yakıt, yakıt çubuğunda bulunur. Bu yakıt çubukları, nükleer zincir reaksiyonunu mümkün kılan uranyum veya diğer ağır elementlerden oluşur. Fisyon zincir reaksiyonunda termal enerji açığa çıkar.

Bu aşamada, zincir reaksiyonundan salınan termal enerjiyi emmek için suya ihtiyaç vardır. Basınç, basınçlandırıcı tarafından korunduğu için bu su kaynamaz. Isıtılan su, içinde su bulunan ısı değiştiricinin borularını ısıttığı bir ısı değiştiriciye gider.

Bu su kaynamaya başlar ve sonunda buhara dönüşür. Üretilen buhar borular yardımıyla türbin binasına beslenir. Bu aşamadan sonra buhar, bir kondenser kullanılarak tekrar suya dönüştürülür. Daha sonra ısı eşanjörüne geri gönderilir ve yeniden kullanılır. Ancak kondenserde soğutma için kullanılan su yakındaki doğal su kütlelerinden alınır ve tekrar kullanılmaz.

nukleer santral
nükleer santral nedir

Nükleer Santraller Kirliliğe Neden Olur mu?

Nükleer santraller, termal enerji üretmek için yakıt olarak uranyum kullanır. Uranyum madenciliği süreci, kirliliğe neden olan karbondioksiti serbest bırakır . Bu nedenle, yeni nükleer santrallerin kurulması atmosfere karbondioksit salmaktadır. Nükleer santraller, çevre üzerinde olumsuz etkileri olan en az üç tür atık akışı üretir. Üç atık akışı şunlardır:

  • Fisyon ürünleri ve plütonyum atığı içeren kullanılmış nükleer yakıt.
  • Uranyum madenciliği fabrikalarında artıklar ve atık kayalar.
  • Kazalar sırasında belirsiz miktarlarda radyoaktif madde salınımı.

Atık üretiminin yanı sıra, su kirliliği nükleer enerji ile ilgili temel sorundur. Ayrıca nükleer santrallerin işletilmesi hava kirliliğine neden olmaz ve bu nedenle en temiz enerji kaynaklarından biri olarak kabul edilir.

Nükleer Santraller Radyasyona Neden Olur mu?

Nükleer madde dünyadaki en zehirli maddelerden biridir. Bununla birlikte, çalışan bir tesisin radyasyonunun çoğu, yapısı tarafından engellenir veya su kaynağına dağılır. Bu, radyoaktivite miktarını, ölçülmesi zor bir noktaya kadar azaltır.

Ancak, nükleer santrallerin önemli miktarda radyasyon sızdırdığı birçok kaza meydana geldi. Çalışan bir nükleer santral, bir dereceye kadar radyoaktif olan gazları tüketir.

Ayrıca, tesislerdeki kaynar su reaktörlerinde, egzozu da radyoaktif olan hava ejektörleri bulunur. Bu tür egzozlar, radyasyon seviyelerinin yönetmeliklere uygun olmasını sağlamak için atmosfere salınmadan önce geciktirme borularından, hidrojen rekombinelerinden ve depolama tanklarından geçirilir.

Uranyum gibi nükleer yakıtlar belirli bir süre kullanılabilir. Bundan sonra atık olarak kabul edilir ve radyasyon emisyonu nedeniyle izole edilmesi gerekir. Bunun çoğu, çevreyi radyasyondan koruyan suda depolanır.

Ancak nükleer santraldeki herhangi bir sistem arızalanırsa nükleer atık çevreye zararlı radyasyon yayar. Bu radyoaktif atık, yüzlerce ve binlerce yıldır aktif kaldığı için büyük bir endişe kaynağıdır.

Nükleer Santraller Çevreyi Nasıl Etkiler?

Nükleer santrallerin kurulması geniş bir alan gerektirir. Bu nedenle ormanlar yok edilmekte ve bu durum flora ve faunanın doğal yaşam alanını bozmaktadır. Bölgedeki ekolojik denge de bozuluyor.

Ayrıca nükleer santrallerin soğutma amacıyla suya ihtiyacı vardır. Öncelikle soğutma sistemi okyanuslardan ve denizlerden suyu alarak beraberinde balıkları da çeker. Bu balık alımı onları öldürür.

İkinci olarak, soğutma işlemi yapıldıktan sonra su, su kütlelerine geri verilir. Geri dönen su, ilk alınan sudan en az 25 derece daha sıcaktır. Bu, farklı su bitkileri ve hayvanlarına zarar verir .

Nükleer santrallerin işleyişi de hava kirliliğine neden olan kükürt dioksit salmaktadır . Bu , toprağın verimliliğini azaltan, su kütlelerini kirleten ve bitki örtüsünü etkileyen asit yağmurlarına neden olur .

Nükleer Santraller Suyu Kirletir mi?

Nükleer santral sürecinde iki farklı su akışı kullanılır:

  • Proses suyu
  • Soğutma suyu

Proses suyu, ısıtıldığı ve buharlaşarak buharlaştığı reaksiyon odasına gider. Bu buhar daha sonra dönmeye başlayan ve elektrik enerjisi üreten türbinlerin üzerinden geçirilir. Bu buhar yeniden kullanılır, yoğunlaştırılır ve reaksiyon odasına geri gönderilir.

Soğutma suyu, proses suyunu soğutmak için doğal su kütlelerinden hareket eder. Soğutma suyu tekrar kullanılmaz ve su kütlelerine geri gönderilir. Geri gönderilen suyun sıcaklığı daha yüksektir ve su kütlelerinin ekosistemini etkiler.

Su kütlelerinin sıcaklığındaki artış, sudaki oksijen seviyelerini tüketir ve pH’ı yükseltir. Bunun nedeni, ılık suyun soğuk su gibi oksijen tutamamasıdır. Daha yüksek sıcaklıklarda, organik madde hızlı bir oranda ayrışır. Ayrışmış maddedeki bu artış, ötrofikasyona yol açan alg çiçeklerinin büyümesine yol açar.

Algler, popülasyonu artan ve oksijen seviyelerini azaltan aerobik mikroplar için bir besin kaynağıdır. Birçok organizma düşük oksijen seviyelerinde yaşayamaz ve sonunda ölür. Buna ek olarak ılık su, balık gibi soğukkanlı deniz hayvanlarının metabolizmasını arttırır. Bu, mevcut sınırlı miktarda gıda nedeniyle yetersiz beslenmeye neden olur.

Nükleer Santraller Havayı Kirletir mi?

Nükleer enerji, çalışırken hava kirliliğine neden olmadığı için en temiz enerji türlerinden biridir . Ancak, uranyum cevheri madenciliği ve rafine edilmesi sırasında, yandığında atmosfere gaz yayan fosil yakıtlar kullanılır.

Nükleer enerji, diğer enerji kaynaklarına göre en az kirliliğe neden olur. İnsanlarda ve hayvanlarda hava kirliliğine bağlı sağlık sorunlarının azaltılmasına yardımcı olabilir .

Nükleer Santralin Yakınında Yaşamak Güvenli mi?

Nükleer santrallerin yakınında yaşamanın güvenliği konusunda artan bir endişe var. Nükleer santral yakınında yaşamak bir risk oluşturmaz ve uzmanlara göre nükleer santral yakınında yaşamak güvenlidir.

Ancak nükleer santrallerle ilgili tek sorun, son derece nadir görülen kazalardır. Bir nükleer kaza, temel olarak iki sağlık tehdidi oluşturur:

  • doğrudan radyasyon
  • yutma

Doğrudan radyasyon, kaynaktan hızlı bir şekilde yayılır. Yutma, çevrede yaşayan insanlar için daha büyük bir sağlık riski oluşturur. Radyoaktif izotoplar bir patlamadan sonra havaya karışır ve bu izotopların yutulması tiroid kanserine veya diğer farklı kanserlere yol açabilir.

admin

Teknoloji ve sosyal medya alanlarında araştırma yapmaktayım.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu